O obrazovanju koje je danas karikatura.

Otvoreno pismo: Transkript dvadeset sedme epizode, Leonardova znanost slikanja.
Haiku o prvoj lipu: Pjesma o ječmenom strništu i prvoj lipi.
O trešnjama i mačkama: Pjesma o trešnjama i mačkama
Luda: Dijelovi predavanja The Joker Alana Wattsa.
Becker i Keen: Pjesma o Ernestu Beckeru
Priručnik za izbore 2024.: Download e-knjige "Priručnik za izbore 2024."
Otvoreno pismo: Transkript dvadeset šeste epizode, Problem promatrača.
Otvoreno pismo: Transkript dvadeset pete epizode, Umjetna ljudska inteligencija.
<< Arhiva Novinari, političari i eksperti na TV >>

Zadnji put osvježeno 31. svibnja 2024. godine