O perspektivi s 1, 2 i 3 točke iščezavanja I, 8. rujna 2013. godine

Durer, ilustracija perspektivne projekcije

O grafičkoj perspektivi sam napisao već dva posta koja su sasvim dovoljna da se iz njih nauči sve što jednom ilustratoru i slikaru treba. Radi se o postovima >> Crtanje u postscriptu III i >> Uvod u znanstvenu vizualizaciju 2, gdje možete čuti i moje predavanje koje ukratko objašnjava osnove grafičke perspektive.

No, čitam >> knjige Andrewa Loomisa iz kojih mi je jasno s kojim se sve problemima perspektive suočava slikar ili ilustrator koji radi na većim slikama, koje često uključuju veliki broj osoba na različitim udaljenostima od promatrača, u različitim položajima, te različitih visina (npr. djeca i odrasli). Likove i objekte, a pogotovo arhitekturu treba pozicionirati i skalirati u skladu s perspektivom, a Loomis za te potrebe daje neke vrlo korisne savjete. Razmišljajući o njegovim savjetima, uvidio sam da je svaki od njih u potpunom skladu s matematičkim formulama koje sam iznio u postu >> Crtanje u postscriptu III, a koje ispod ponavljam:

x' = x d / (z + d) (1)
y' = y d / (z + d) (2)

x' i y' su dvodimenzionalne koordinate, koordinate ilustracije (ili perspektivnog prozora), a x, y i z su stvarne koordinate točke u 3D prostoru. d je udaljenost promatrača od perspektivnog prozora (slika iznad).

Koordinata z predstavlja liniju pogleda (line of sight) tj. pravac duž kojeg prostor gledamo i koji je okomica na perspektivni (projekcijski) prozor (razapet x' i y' koordinatama; slika iznad). Izabrat ću ovdje koordinatni sustav (iznad) tako da x-koordinata pokazuje u smjeru desno-lijevo, a y-koordinata prema gore-dolje, dok z-koordinata odlazi u dubinu slike. Koordinatne osi sam mogao izabrati i drukčije, ali zbog simetrije jednadžbi (1) i (2), ništa se ne bi promijenilo, sve dok mi z-koordinata predstavlja liniju pogleda.

No, ne znaju svi dobro matematiku pa ću u tekstu koji slijedi ilustrirati što sve predviđaju jednadžbe perspektivne projekcije te kako to ilustratori mogu iskoristiti čak i ako nisu previše matematički vješti.

Za ilustraciju materijala o kojem ću dalje govoriti izabrao sam ženske "likove" (komadiće ravnine, poligone) pozicionirane na kvadratnu mrežu (slika ispod). Ovo je idealizirana, ogoljena reprezentacija problema s kojim se ilustrator susreće kad ilustrira prizore s mnogo likova. Na slici ispod likove sam pozicionirao u "matricu" tj. u kolone (odlaze u dubinu, prema većoj z-koordinati) i redove (desno - lijevo, paralelno x-koordinati).

Perspektiva s jednom točkom iščezavanja

Slika iznad predstavlja ono što se zove perspektiva s jednom točkom iščezavanja. Točka iščezavanja o kojoj se radi označena je slovom F. Ovakva se perspektiva dobiva kad prizor uključuje dva karakteristična i međusobno okomita pravca, od kojih je jedan paralelan liniji pogleda, odn. z-koordinati. Takav ćete prizor dobiti npr. kad gledate duž ravne ceste.

U našem slučaju, sve kolone likova izgledaju kao da "izviru" iz točke F, odn. u njoj uščezavaju. Vidi se to iz crtkanih ružičastih linija povučenih tako da spajaju vrhove likova u istim kolonama. Vidi se da se sve crtkane linije sijeku u točki iščezavanja F. Točkaste žute linije spajaju likove u istim redovima (tj. na istim z-koordinatama, a na različitim x-koordinatama). Vidimo da su te linije paralelne okviru perspektivnog projekcijskog prozora (x' osi). Ovo nije posve trivijalno jer govori da će svi likovi na istoj koordinati z imati istu visinu (y'), neovisno o tome koliko su udaljeni od promatrača, odnosno perspektivnog prozora, D = (x2 + y2 + z2)1/2. Ovo se vidi iz jednadžbe (2) koja ne miješa x- i y-koordinate, stoga projicirana visina lika (y') ne ovisi o njegovoj udaljenosti od promatrača, nego samo o njegovoj dubini (z).

Evo brzinske matematike koja objašnjava dosadašnje nalaze. Pravce paralelne z-osi možemo napisati kao:

x = x0 (3)
y = y0, (4)

gdje su x0 i y0 parametri pravca - svi x0 i y0 parametri čine snop pravaca paralelan sa z-osi. O parametrima (x0, y0) možemo razmišljati i kao o točki u kojoj pravac paralelan z-osi siječe perspektivni prozor (tj. kad je z=0).

Odaberimo neki pravac (x0, y0). On u perspektivnoj projekciji prelazi u pravac u (x', y') ravnini,

y' = (y0 / x0) x'. (5)

Gornju jednadžbu dobivamo eliminacijom koordinate z iz perspektivne transformacije. Iz ovoga vidimo da svi pravci paralelni z-osi izviru iz ishodišta perspektivnog koordinatnog sustava (odn. točke iščezavanja), ali su im nagibi (y0 / x0) različiti.

No, što se događa s pravcima koji nisu paralelni liniji gledanja? Odgovor na ovo pitanje možemo dobiti i iz slike iznad, i to razmatrajući npr. pravce koji ne povezuju likove u istim kolonama nego ukoso npr. jedan lik s onim u redu iza nje, ali u koloni odmah lijevo od nje (promatračevo desno, s obzirom da gledamo u lica likova). Dva su takva pravca prikazana na slici ispod plavim crtkanim linijama. Zaključujemo i da se međusobno paralelni pravci koji nisu paralelni liniji gledanja također sijeku u jednoj točki u perspektivnoj projekciji (ozn. F' na slici ispod), ali ta točka ne koincidira s "glavnom" točkom iščezavanja, F. No, obje točke su na istoj visini u perspektivnoj projekciji, y'=0, a pravac koji ih povezuje nazivamo horizontom (slika ispod).

Važno je zapamtiti da se horizont nalazi na visini očiju promatrača (y=y'=0).

Perspektiva s jednom točkom iščezavanja

Neću dalje izvoditi matematičke relacije koje objašnjavaju ovaj nalaz, to je prilično jednostavno pa ostavljam vama. Ono o čemu morate razmišljati kad ilustrirate neki prizor je da svi paralelni pravci imaju istu (svoju) točku iščezavanja - ta točka iščezavanja ovisi o njihovom kutu prema liniji gledanja.

Ako su pravci o kojima se radi "ravni", tj. ne uspinju se i ne spuštaju sa z-koordinatom (tj. dani su kao x=az, y=y0), onda je njihova točka iščezavanja na horizontu (y'=0), i to na perspektivnim koordinatama F' = (ad, 0) (izvedite, jednostavno je).

Ovo je dobar uvod u perspektivnu projekciju s dvije točke iščezavanja prikazanu na slici ispod. Već sam napisao i previše teksta, pa ostavljam to za idući post.

Perspektiva s dvije točke iščezavanja
<< Nakon mora O perspektivi s 1, 2 i 3 točke iščezavanja II >>

Zadnji put osvježeno: 8. rujna 2013. godine.