Nakon mora, 1. rujna 2013. godine

autoportret, vodene boje
NAKON MORA

Vadim iz ormara
ofucanu zimsku jaknu
kao da ljeto
nije ni bilo

Antonio Šiber, 1996. ?

<< Skice s ljetovanja 2013 O perspektivi s 1, 2 i 3 točke iščezavanja I >>

Zadnji put osvježeno: 1. rujna 2013. godine.