Grafenska naslovnica (20. rujan 2010. godine)

graphene, advanced materials coverpage

Prije nekoliko mjeseci javio mi se >> Rodney Ruoff sa željom da jednu moju sliku predloži za naslovnicu časopisa "Advanced Materials" u kojemu je namjeravao objaviti revijalni članak. Članak se bavio prvenstveno primjenama grafena (Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications), a slika koja ga je zainteresirala bila je prilično davno izrađena za >> moju "galeriju" na Nanotech Now stranici. Meni se ta slika nikad nije pretjerano dopadala premda sam čuo da se na konferencijama često pojavljuje kao ilustracija grafena. Pristao sam na njegov prijedlog i pokušao izraditi novu i nešto bolju verziju slike za naslovnicu. U tome nisam posve uspio jer je rok bio prilično kratak. Ipak, u Wileyu su prihvatili >> moju sliku kao naslovnicu za broj 22(35) časopisa Advanced Materials (slika iznad). Dizajneri su učinili jedinu stvar koja se s tom slikom mogla učiniti a to je da je rastegnu preko cijele naslovnice.

graphene, detail, sea

Sliku sam izradio u dovoljno velikoj rezoluciji, tako da su se pri takvom "zahvatu" očuvali potrebni detalji (vidi iznad).

graphite, red-black

Evo i slike grafita (iznad). Grafit se sastoji od mnogo slojeva / ravnina grafena. Slojevi grafena su naizmjenično obojeni (crno i crveno). Obje slike (grafen i grafit) prvi put sam načinio u doba stranice "Nanoatlas" (vjerojatno još 2004. godine).

graphite, detail, sea
<< Periodično - neperiodično Vrtlog >>

Zadnji put osvježeno 20. rujna 2010. godine