Trifaccia (14. listopad 2009. godine)

mask, venetia, mirror, vine, baroque

Trifaccia (maska s tri lica) je maska karakteristična za venecijanski karneval, ali čini se da joj je povijest mnogo duža (barem od 4. stoljeća; postoji reljef koji prikazuje pantomimičara iz starog Rima kako drži masku s tri lica [Staatliche Museum, Berlin]). Zanimljivo je da se većini ljudi prikaz takve maske pomalo gadi, plaši ih i stvara određenu neugodu (provjerio sam to i sa svojom slikom).

mask, venetia, godl, vine, baroque

Cijela priča o maski s tri lica je kompleksna i takav prikaz je u određenim razdobljima smatran "moralno neprihvatljivim i kategorički štetnim", univerzalnim utjelovljenjem zla. Tako A. David Napier u knjizi "Masks, transformation, and paradox", University of California Press, 1986 kaže:

Though the Janus, tricephalic, and other multi-visaged heads may be universal embodiments of evil, what distinguished medieval visual representations was the conviction that all ambiguous personifications save the Trinity were both morally unacceptable and categorically harmful.
mask, venetia, glass, vine, baroque

Zanimljivo je i da trojstvo karakteristično za božansko u kršćanstvu ima svoju paralelu u demonskom. Tako se sotona često prikazuje s tri lica, a jedan od najpoznatijih takvih prikaza je ilustracija koju je Gustave Dore napravio za Danteovu "Božanstvenu komediju" (prema Danteovom opisu , "...Upon his head three faces..."). Paul Carus u "The History of the Devil and the Idea of Evil From the Earliest Times to the Present Day", NuVision Publications, LLC, 2008 kaže:

"The Trinity conception of Satan is as old as the Trinity conception of God. As we have Trinities among the Pagan deities, for instance among the Greeks, the three-headed Hecuba; so we have three-headed monsters as for instance, the three-headed Cerberus; and in the history of Christian art a similar parallelism obtains between God-representations and Devil-representations."
glass, gold, vine, baroque

Kako bilo da bilo, uz slikovnost koju nudim na ovim stranicama dobro paše Vivaldijeva verzija "La Folia"-e (jedna od najstarijih zapamćenih europskih glazbenih tema):

<< Mediterraneo Kava pored mora >>

Zadnji put osvježeno 14. listopada 2009. godine