Srce treba napuniti, 19. studenog 2019. godine

Srce treba napuniti
mirisom jablana u vlažnoj jeseni
i mačkom što prede
upirući se nogama
o rub košare
Treba ga napuniti srećom djece
i oprostom svima kojima se
oprostiti može

Srce treba napuniti
suncem i morem
i dodirom tople kože
negdje na stijeni
kad se planira večera
i veseli bijelom vinu
Jer večera se i pije s onima
kojima smo davno oprostili
a opet je bilo kasno
jer dan otkucava
pa još jedan i još jedan
i ne stigne se voljeti dugo.
Srcem.

Srce treba dobro napuniti
tako da nas posve sigurno
izda
kad stignu dani magle i zime.

Ima li boljeg kraja od toga?

Antonio Šiber, 2019.

<< Autoportret u Procreateu Rudbekija >>

Zadnji put osvježeno: 19. studenog 2019. godine.