Priručnik za svece (24. veljače 2023. godine)


>> Downloadirajte Priručnik za svece OVDJE.

I danas, nasreću, ima onih koji bi htjeli posvetiti svoje zemaljske živote, provesti ih kreposno, uzdrhtalo i nadahnuto, stalno obasjani božanskom milošću. Takvi su oni s najviše ljubavi i hrabrosti među nama – ima li, na kraju, uopće smisla živjeti ako se ne živi kao svetac? No, takav život ipak ne garantira da ćete i postati pravi svetac, onaj koji će nakon svoje smrti biti i službeno proglašen svetim i zaveden u relevantne dokumente koji reguliraju to područje. Moglo bi se, naime, dogoditi da čitav život živite kao svetac, a da o tome nitko nema pojma ili da to uopće ni ne prepoznaje pa će vaš cjeloživotni trud biti posve uzaludan i nitko neće štovati vašu neumrlu dušu. Ovaj je priručnik napisan zato da se izbjegnu takve situacije i da se konačno zaustavi taj neizmjeran gubitak svetaca, i to samo zato što nisu bili upućeni u sve okolnosti i pravilnike.

Kako je riječ o priručniku, u njemu svakako nedostaje široke teorijske podloge. Tu je, s druge strane, mnogo praktičnih savjeta i preporuka koje su dovoljno sažete tako da vam se svetački cilj nikad ne izgubi u gustoj magli filozofije i teologije. Koliko god zvučalo paradoksalno, danas znamo da su najuspješniji i najomiljeniji sveci upravo oni koji nisu baš ništa znali ni o fizici ni o metafizici, a mnogi su od njih bili i prilično siromašni duhom. To, naravno, nije nikakva prepreka da se postane svetac, a može biti i velika prednost kako ovaj priručnik i pokazuje.

Iako priručnik sadrži upute koje su opće naravi i primjenjive za svece bilo gdje na svijetu, od njega bi najviše koristi morali imati oni koji žele postati hrvatski katolički sveci. Postati svetac u okviru malog katoličkog naroda zahtijeva specifične vještine, ali takva je okolnost blagoslov za one koji osjećaju toplo bilo svog naroda, uvijek željnog narodnih blaženika i svetaca. Premda su slavna vremena predziđa kršćanstva odavno prošla, Hrvatska je i danas predziđe ili barem predvorje, što svecima pruža mnoge prilike za mučeništvo. Te prilike treba ipak prepoznati, pogotovo u kontekstu sveudiljnosti hrvatskih povijesnih bespuća i bivstva zlosilja. Brojni su specifično hrvatski primjeri navedeni u priručniku, što bi svecima moralo omogućiti razumijevanje pogodnih situacija u kojima bi se njihova svetost mogla iskazati u svojoj punini.

Najsigurniji put za budućeg sveca je, naravno, kroz Crkvu, pa se priručnik opširnije osvrće na crkvenu problematiku, opet posebno u hrvatskom kontekstu. Crkva nudi mnogo opcija. U njoj se na put prema svetosti može krenuti i kao najobičniji vjeroučitelj u javnoj školi koji vodi djecu u posjet neraspadnutom svecu i kao kardinal. Možete biti ispovjednik ili kapucin, pater, sjemeništarac, katolička feministica, propovjednik, mariolog, bogoslov, misionar, teolog, opat, župnik, prebendar, prelat, dogmatik, monsinjor, kanonik, egzorcist, biskup, pomoćni biskup, prefekt, vikar, katolički liječnik ili fizičar, redovnik, bibličar, patrolog, katehet, prezbiter, martirolog, apostolski administrator, provincijal, mladomisnik, lektor, član saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, vojni ordinarij, akolit, ekumenist, kristolog, dekan, pa i onaj pravnog fakulteta, vidjelica, gvardijan, nuncij, vitez čuvar svetog groba jeruzalemskog, autor čitanke iz hrvatskog jezika, i još mnogo toga što vam razgranata društvena pozicija Crkve omogućava.

Da se i vizualno priviknete na svoju ulogu, priručnik je bogato ilustriran svetačkim fotografijama koje su na skoro svakoj drugoj stranici. Neke sam od tih fotografija snimio na slavnim mjestima koja bi svaki budući svetac već i u ovom trenutku morao prepoznati. Tako je npr. na str. 17 prizor iz opatije u Melku, na str. 31 dio oltara crkve sv. Marije Snježne u Belcu, na str. 41 dio reljefa iz bazilike sv. Marije u Ptujskoj Gori, a na str. 68. prizor iz Eurfazijeve bazilike u Poreču. Sigurno ćete prepoznati i još neke lokacije i djela u ovom priručniku, no malo je vjerojatno da ćete prepoznati većinu. To je i još jedan upotrebljivi aspekt priručnika kojim se možete koristiti i kao misterijskim svetačkim turističkim vodičem, čija sva otajstva tek trebate otkriti.

Ako ovaj priručnik pomogne samo jednom hrvatskom svecu ili barem blaženiku u njegovom uzašašću, moja će misija biti ispunjena. Nadam se da ćeš taj svetac biti upravo ti, čitatelju.

Autor; u Zagrebu, 23. veljače 2023.

>> Downloadirajte Priručnik za svece OVDJE.

Ako želite snimiti PDF fajl na vaše računalo da ga čitate kasnije ili prenesete na neki drugi uređaj, kliknite desnim gumbom miša >> NA OVAJ LINK, a kad vam se prikaže prozor s izborima odaberite opciju Save link as... što će vas odvesti do izbora mjesta na vašem računalu na koje želite sačuvati e-knjigu.

<< Nikad, druže, ja umrijeti neću 24 kilometra >>

Zadnji put osvježeno: 24. veljače 2023. godine.