Portret akademika, 1. travnja 2018. godine

Portret akademika. Iz profila. Naslikano jučer, 31. ožujka 2018.

NADOPUNA: (5.5.2018.) Nekoliko crtica o tukama.

"Sve je bolje nego ikad prije", reče mesar tuki

Sve je u redu. Sve je bolje nego ikad. Kapital se udvostručuje kao nikad prije, siromašni su za jedan dolar bogatiji nego ikad prije. Svake ih sekunde za samo jedan dolar tisuće prelazi granice siromaštva i ulazi u posve novi svijet blagostanja za sve, živimo u svijetu kakav nikad prije nismo vidjeli. I to za samo jedan dolar!

Tuka kljuca kukuruz svaki dan duplo više, a listovi lopoča se u jezercu svaki dan udvostruče.

Samo dan prije kraja, listovi lopoča prekrivali su tek pola jezera, a sutradan su se udvostručili, potpuno zagušili jezero i život u njemu, a na kraju i same sebe i istrunuli tonući u mulj. Mjehur rasta se ispuhao.

Samo dan prije kraja, tuka koja je mislila da sve ide bolje nego ikad prije, pojela je više nego ikad prije, a sutra je bila pečenka na mesarovom prazničnom stolu. Mjehur se ispuhao.

POUKA: Ako mesari govore Sve je u redu, to obično nije točno i služi samo da umiri tuke. Tuke koje se slažu s mesarima zaslužuju svoje ime. Uostalom, to su ipak i nažalost samo tuke.

Inače, notorna je laž, koja se servira tukama stoljećima, da i one mogu, u ravnopravnom tržišnom natjecanju, postati mesari.

<< Luk Ananas >>

Zadnji put osvježeno: 1. travnja 2018. godine.