Malo boja (20. listopada 2014. godine)

Paleta 1

U prijelazu sa svjetla na sjenu na nekom objektu, boja prelazi sa svijetlih tonova (light), ponekad posve blještavih, bijelih (highlight), do tamnih tonova (shadow), ponekad gotovo crnih u debeloj sjeni (deep shadow). Ne radi se uvijek o istim bojama, npr. u području sjene objekt može primati difuzno raspršenu svjetlost iz okoline koja sa sobom može nositi nešto boje, vidi >> OVAJ post.

Prijelaz sa svjetla na sjenu je kontinuiran i da ga se ispravno predstavi potreban je formalno beskonačan broj boja. No, ponekad se dojam trodimenzionalnosti koji stvara "igra svjetla i sjene" može dobiti i uz vrlo reduciran broj boja. To je ilustrirano slikama u ovom postu (iznad i ispod) koje sam napravio kao studiju za jednu publikaciju na kojoj radim.

Paleta 2

Karakteristične boje koje sam koristio odgovaraju otprilike najtipičnijim reprezentantima boja engleskih govornika diskutiranih u >> OVOM postu - radi se dakle o nekakvom "psihološkom" izboru karakterističnih boja.

Paleta 3
<< Duša svijeta Brugmansija >>

Zadnji put osvježeno 20. listopada 2014. godine