Jezerske strukture (23. travnja 2010. godine)

lake, spiral carbon nanotubes, water, sky

Jezero, nema ljudi i ptica, mir je. Čuje se samo zvuk sličan tihom brujanju. Blage vibracije površine vode oko struktura... Stravično zvuči kad ovako ispričam, slika ne prenosi cjeloviti dojam. Možda je tako i bolje.

lake structure, zoomed part

Od 2002. pa sve do 2005. godine bavio sam se intenzivno fizikom ugljikovih nanocijevi, pogotovo plina u međudjelovanju s nanocijevima. Netko se naime sjetio da bi materijali od ugljikovih nanocijevi mogli poslužiti kao efikasno sredstvo za pohranu plina, pogotovo vodika. Ideja nije posve blesava jer su materijali izrazito porozni, a površina grafita privlači vodik. No, na temelju nekih svojih kvantnih proračuna koje možete vidjeti npr. OVDJE, ustanovio sam da od toga vjerojatno neće biti ništa i uputio se dalje. Svejedno me je geometrija cilindra zakačila, pa sam tako razmišljao o tome kako bi izgledale ugljikove nanocijevi pokrivene finim, jedno-atomskim slojem. Takva "zaštita" mogla bi se izvoditi zbog poboljšavanja kemijskih ili mehaničkih svojstava i slično. Rezultate moje studije možete vidjeti u OVOM članku, a jedna od slika iz članka prikazana je ispod.

coatings of carbon nanotubes

Slika pokazuje kako se površina cilindra može pokriti sferama na mnogo načina. Broj (energetski) povoljnih načina ovisi o omjeru radijusa sfere i cilindra. I tri strukture koje sam odabrao za "umjetničku realizaciju" također se razlikuju po načinu slaganja sfera na cilindar. Poslije sam saznao da takve strukture nisu rijetkost u biologiji. Tako npr. sličnu simetriju imaju i mikrotubuli, bakterijske flagele, ali i ananasi (!, vidi ispod).

pineapples

Negdje krajem 2003. godine održao sam na skupu Hrvatskog fizikalnog društva predavanje Od ugljikovih nanocijevi do ananasa ili tako nešto. Znam da je mnogima to bilo, najblaže rečeno, neobično.

Zanimljivo je da se simetrija struktura može opisati sa samo dva cijela broja te da strukture nisu periodične duž osi cilindra. Naravno, meni je odmah pala na pamet ideja za sliku pa je tako i nastala slika s kojom je ovaj post i otvoren. Nedavno sam se vratio tom projektu i napravio još koju sličicu. Evo jedne ispod.

lake, beads, gems, sky, clouds

A evo i jedne iz davne 2003. godine, prve ili druge koju sam načinio (ispod). I to je to za ovaj post.

lake, beads, gems, sky, yellow plants
<< Leonardov hram, drugi dio Nikola Tesla >>

Zadnji put osvježeno: 23. travnja 2010. godine