Kobna jaja (12. rujna 2016. godine)

- Uh ... uh ... uh ... - bijesno će Persikov. - Samo Vi zamišljajte, Petre Stjepanoviču ... lijepo bogami ... lako je moguće da će na deuteroplazmu kokošjeg jajeta ta zraka djelovati isto onako kao i na plazmu gmazova. Lako je moguće da će se pilići izvaliti. Ali ni Vi ni ja ne možemo pouzdano kazati kakvi će to biti pilići. Možda će za dva dana pocrkati. Možda se neće moći ni jesti! Tko uopće može jamčiti da će se održati na nogama? Možda će im kosti biti krhke ?

Ražestivši se, Persikov je mahao šakama i savijao prste.

- Imate potpuno pravo - složi se s njim Ivanov.

- Zar možda Vi, Petre Stjepanoviču, možete jamčiti da će te kokoši imati potomstvo? Možda će to biti sterilne kokoši? Možda će biti velike kao psi, ali ćemo potomstvo od njih čekati do sudnjeg dana?

- Nitko ne može ništa jamčiti. - potvrdi Ivanov.

Mihail Bulgakov, "Kobna jaja"

<< Seoba Plavi kotrljan >>

Zadnji put osvježeno 12. rujna 2016. godine