Jegulja (29. svibnja 2022. godine)

JEGULJA

Ostalo je neobjašnjeno
Kako se upali iskra
U mozgu jegulje
I kako bi jegulji
Uopće mogla izgledati
Ideja o Sargaškom moru
Do kojeg treba plivati
Sedam tisuća kilometara
Iz mulja rijeke
Gdje se skrivala dvanaest godina
Između stoljetne truleži
Tenkovskih gusjenica
I čahura granata.
To je drhtaj same Zemlje,
Skoro riječ,
Kad bi je imao
Tko izgovoriti.

Antonio Šiber, 2022.

<< Kraj Slapnice Dva haikua >>

Zadnji put osvježeno: 29. svibnja 2022. godine