Iterativni Penrose, 28. travnja 2012. godine

iteracija 0

U >> prošlom postu obećao sam pokazati kako sam načinio Penroseovo popločavanje. Bez mnogo priče, proces je prikazan na slikama iznad i ispod. Sve kreće od početnog oblika (iznad) koji se iterativno dijeli na nove oblike (subdivizija trokuta).

iteracija 1

Za Penroseovo popločavanje potrebno je specificirati pravila kako se jedan trokut pretvara u dva nova, a ta su pravila različita za crveni i svijetli trokut s gornje slike.

iteracija 2

Naravno, u pravilima za subdiviziju trokuta pojavljuje se karakteristična skala: zlatni rez.

iteracija 3
iteracija 4
iteracija 5
iteracija 6
iteracija 7
iteracija 8

Početni oblik za iterativnu subdiviziju ne mora biti deseterokut kao što je prikazano na slici ispod.

deseterokut, Penrose

Moguće je krenuti i od drukčijeg početnog oblika (ispod).

poligon, Penrose
<< Girih Poster za konferenciju u Toulouseu >>

Zadnji put osvježeno: 28. travnja 2012. godine.