Ioni konačne veličine u PB pristupu (12. kolovoza 2013. godine)

ioni, mreža

Poisson-Boltzmannov (PB) pristup najjednostavniji je opis međudjelovanja naboja u otopinama (npr. međudjelovanja nabijenih proteina u otopinama NaCl soli, koja disocira na Na+ i Cl- ione). On kombinira fizičarima dvije vrlo poznate jednadžbe: Poissonovu i Maxwell-Boltzmannovu. Poissonova jednadžba je koncizna formulacija elektrostatike, a Maxwell-Boltzmannova jednadžba (odn. distribucija) je temelj klasične statističke mehanike.

No, uobičajeni "sklop" ove dvije jednadžbe daje PB jednadžbu koja ima nedostatke s obzirom da u sebi ne uključuje konačne (i različite) veličine aniona i kationa (npr. Na+ i Cl-, ovisno o otopljenoj soli). U >> članku koji ukratko predstavljam u ovom postu, Marko Popović i ja smo pokušali modificirati standardni PB pristup tako da približno uključi činjenicu da mobilni ioni u otopini imaju konačne veličine te zbog toga priječe drugima pristup na mjesto na kojem se nalaze, te da im veličine nisu iste. Članak je objavljen 8. kolovoza u časopisu Physical Review E i možete ga >> downloadirati ovdje.

Za neke je radove ilustracija sekundarna. Jedina "ilustracija" koju smo Marko i ja napravili za članak prikazana je na slici iznad, a članak je mogao proći i bez nje. Ponekad je jedina vrsta "ilustracije" koja članku treba matematika. Tako jednadžba (6) iz našeg članka glasi:

jednadžba 6

Marko Popović idući mjesec odlazi na doktorski studij u Dresden.

Inače, ionima konačne veličine u PB pristupu bavio se i mag. phys. Ivor Krešić koji je kod mene diplomirao, a o tome sam >> već pisao. Ivor je na svoj način razmatrao slučaj kad su veličine mobilnih iona iste.

<< Za vrijeme jedne večere u hotelu Skice s ljetovanja 2013 >>

Zadnji put osvježeno 12. kolovoza 2013. godine