Vrijeme La Fontaineovih basni, 13. rujna 2020. godine

VRIJEME LA FONTAINEOVIH BASNI

Živimo u vremenu La Fontaineovih basni
I podle su se lije prežderale sira
Svi su vuci debeli i masni
A pseći lanac nose kao orden časni

Živimo u vremenu La Fontaineovih basni
Kad cvrčke izgladnjuju obični mravi
Tupavi magarci besramno su glasni
Za sve koji revat neće i opasni

Živimo u vremenu La Fontaineovih basni
I štakori su vijećnice zauzeli
Otkucava noć i čas je kasni
Izgledi su nam posve jasni

Antonio Šiber, 2020.

Gustave Dore, Vijeće štakora

Gustave Doré, Vijeće štakora, ilustracija za izdanje La Fontaineovih basni iz 1867. godine.

<< Sve naše kuće Oči iste kao moje >>

Zadnji put osvježeno: 13. rujna 2020. godine.