Nekoliko savjeta akvarelistu-početniku (28. kolovoza 2018. godine)

1. Nemoj mrljati po vlažnom potezu koji si upravo povukao. Svaki potez postaje neizbrisiva činjenica u trenutku kad je povučen i svako mrljanje po njemu će ga onečistiti. Odgodi svoje nezadovoljstvo, pričekaj da se osuši, sagledaj ga u kontekstu pa tek onda razmisli treba li mu premaz; tek kad se posve osuši.

2. Ne koristi snažne tonove i jake boje odmah na početku slikanja. Bijeli papir je svjetlost - uplaniraj mjesta za nju i očuvaj je netaknutu. Ne tamni dijelove bez jasne vizije o cjelini. Sačuvaj teške i tamne, a i žive, saturirane tonove tek za kraj i koristi ih umjereno i oprezno. Tek na kraju ćeš znati što treba naglasiti i na kojim mjestima treba pojačati tonove da bi svjetlost došla do izražaja. Akvarel je tehnika u kojoj se govori tiho jer se glasno izrečene rečenice više ne mogu povući.

3. Ne brini previše ako je povučeni potez naizgled pogrešan. Ostavi ga na mjestu, radi na drugim dijelovima slike, a kasnije razmisli o njegovom uklapanju u kompoziciju, čak i ako to zahtijeva odstupanje od "stvarnosti" motiva.

4. Nikad ne slikaj s premalo pripremljene boje. Dogodit će ti se da nećeš moći završiti misao i oblik.

5. Ne opterećuj suhe dijelove prejakim mrljanjem kad nanosiš idući sloj jer ćeš ih odignuti od papira. Nove premaze nanosi pazeći da očuvaš konzistenciju podloge / prošlosti.

6. Pripremi se na neuspjeh. Akvarel volimo zato što je nepredvidiv. I u uspjehu, a i u neuspjehu.

7. Kad se privikneš na savjete 1-6 i dobro uvidiš razloge zbog kojih su navedeni, onda ih slobodno zanemari.

<< Crtice o zajedništvu Solidarni s izvrsnima >>

Zadnji put osvježeno: 28. kolovoza 2018. godine