Naušnica (21. listopada 2021. godine)

Vrapci su prekopali polje
Po noći
Dok smo spavali.

Sad više nikad nećemo naći
Tvoju naušnicu.

Antonio Šiber, 2021.

<< Tomin grob Kao što listovi trepere >>

Zadnji put osvježeno: 21. listopada 2021. godine