Naši najbliži rođaci, 2. rujna 2020. godine

NAŠI NAJBLIŽI ROĐACI

Nije nimalo slučajno da je pošast prešla
Upravo sa šišmiša.
Pa iako volimo misliti da je naš rod sličniji
Vukovima ili lavovima
Zapravo su naši najbliži rođaci
Upravo šišmiši
Koji, kao i mi,
Žive zajedno
Nagurani jedni na druge
U mračnim spiljama
I zbog te socijalne navade
Imaju dug očekivani životni vijek.
Prijetnja im je tu i tamo tek
Kakva kuga koja podivlja
Od onih tisuća virusnih tipova
Koje razmjenjuju među sobom
I koje, općenito, dobro podnose
Sve dok se ne nagužvaju do te mjere
Da ih i najmanja mutacija proteina omotača
Ne pohara u valovima,
Doslovno u valovima
Koji opadaju sa stropova spilja
U stoljećima taložene slojeve ekskrementa.

Pa iako volimo misliti da je naš rod sličniji
Dupinima ili kitovima
Zapravo su naši najbliži rođaci
Upravo šišmiši
Koji više i ne trpe danje svjetlo
I vide svijet uglavnom
Naopačke.

Antonio Šiber, 2020.

<< Soba pored pisača Ugledna trulež >>

Zadnji put osvježeno: 2. rujna 2020. godine.