Fizika bioloških materijala (14. ožujka 2021. godine)

FIZIKA BIOLOŠKIH MATERIJALA

Tu se radi o fizici bioloških materijala
Koji su sjajni u tome da se elastično stežu
I rastežu
I tako veliki broj puta.
Svaki put kad otkuca srce
I stisne se
Pa opusti
I onda opet tako
Čak i kad spavamo.
Svaki put kad udahnemo
I izdahnemo
I onda opet tako
Čak i kad spavamo.
Svaki put kad ispružimo ruku
I stisnemo zube
Pa ih opustimo
I onda opet tako
Čak i kad spavamo.

Tu se radi o fizici bioloških materijala
Koji su sjajni u tome što se dugo drže
Sve dok ne popuste
Nakon velikog broja puta
Iako nitko od nas ne zna koliko
Kad se zub odjednom skrha
Pod djelovanjem sile pritiska
Nakon velikog broja puta
Ili kad se aorta jednom plastično rastegne
Pod tlakom
Iako nitko od nas ne zna točno kad.

Ali svi znamo da će baš tako biti.

Antonio Šiber, 2021.

<< Bog koji je danas ubio drozda Kartonska kutija od banke >>

Zadnji put osvježeno: 14. ožujka 2021. godine