Bog koji je danas ubio drozda (11. ožujka 2021. godine)

BOG KOJI JE DANAS UBIO DROZDA

Bog, kojeg sigurno ima,
Danas je ubio drozda.
Nije bilo potrebno mnogo,
Tek udarac u staklena vrata
U punoj brzini.
Sasvim dovoljno da slomi
Krhke kosti vrata.

Bog, kojeg sigurno ima,
Danas je poubijao
Petnaest tisuća djece.
Nije bilo potrebno mnogo
Djeca su krhka kao i drozdovi.

Antonio Šiber, 2021.

<< Svjedoci na terasi kafića Fizika bioloških materijala >>

Zadnji put osvježeno: 11. ožujka 2021. godine