Zvukovi koji liječe, 22. rujna 2014. godine

Akt. Muškarac u sjedecem položaju.

Zvukovi koji liječe:

1. Ćuk u noći.
2. Pjev kosa u lipnju.
3. Morski valići koji prevrću sitno kamenje u plićaku. U kasno popodne.
4. Cikade u podne u debelom hladu borovine.
5. Cvrčci iz visoke trave tek što je pao mrak.
6. Daleki noćni lavež pasa.
7. Povijanje visoke trave na lahoru - lagano šuštavi valovi vjetra.
8. Srpanjske žabe. Ispod mosta na Kupi, u šašu, među lopočima kod obale.

<< Vodene vedute: Ugljan Dalija >>

Zadnji put osvježeno: 22. rujna 2014. godine.