Svemir od tahan halve, 17. veljače 2016. godine

autoportret, vodene boje
- Moramo načiniti cijeli svemir!

- Ali od čega?!

- Od tahan halve.

Antonio Šiber, 2015.

<< Ladolež Kruška >>

Zadnji put osvježeno: 17. veljače 2016. godine.