Prijateljev telefonski poziv, 10. ožujka 2016. godine

autoportret, vodene boje
Zovem te jer sam osjetio da ti treba pomoć da preneseš nešto teško.

Prema istinitom događaju iz listopada 2009. godine.

<< Dvorana slave: Trifaccia Zumbul >>

Zadnji put osvježeno: 10. ožujka 2016. godine.