Vrtić (24. kolovoza 2010. godine)

vrtić, staza, klupa, javori, jesen

Listovi prekrivaju tlo. Veliki listovi raznih boja. Crveno kao jabuka. Žuto kao ... Ne zna kao što. Može biti da je takvu žutu boju vidio prvi put. Ne. Nije ju vidio prvi put. Sjetio se da ju je već vidio jednom davno. Možda na istom mjestu? Na palom listu. Što to znači? Drugi put vidi opalo lišće snažnih boja. Kao da se stvari ponavljaju ako dovoljno dugo čekaš. Što to znači? Koliko puta se to može ponoviti? Jedan, dva, tri, četiri, pet ili oni brojevi iza pet koje još ne zna? Penje se uz stepenice. Mama mu stišće ruku i govori nešto s nekom drugom ženom. Mnogo riječi koje ne razumije. Ispred vidi pješčanik. Tamo će se igrati poslije ručka. Vrata vrtića su od plastike. Ako ne paziš, možeš se sudariti s njima. (iz romana u nastajanju, A. Šiber)

ulaz u vrtić, stepenice, bršljan, ograda i staklena vrata

Radi se o starom projektu kojeg nikako da završim. Ne vjerujem ni da ću se njemu ponovo vratiti, tj. da ću ga ikad završiti. Zato donosim zadnju verziju projekta. Slika je nastala kao ilustracija za jedan komadić mog teksta (iznad).

klupa, drvena kanta za smjeće, opalo lišće javora

Mnogo je jeseni u slici, crveno i žuto lišće javora, smeđe-crveni bršljan koji raste po zidovima zgrade.

staza prema ulazu u vrtić
<< A la Jabulani Polijetanje >>

Zadnji put osvježeno 24. kolovoza 2010. godine