Crvena pjesma, 25. veljače 2013. godine

portret muškarca, skica, vodene boje
CRVENA PJESMA

Skapavam na cesti
izboden kišom.
Debele crvene usne
i mokre crvene hlače
pokrivene crvenim nebom.
Ti se smiješ s prijateljima
i jedeš svinjetinu.
Negdje odavde ...

Antonio Šiber, 1994. ?

<< Glumčina Haiku o predilji / vezilji >>

Zadnji put osvježeno: 25. veljače 2013. godine.