All The Madmen, 19. lipnja 2014. godine

Akt. Muškarac koji sjedi.
'Cause I'd rather stay here
With all the madmen
Than perish with the sad men roaming free
And I'd rather play here
With all the madmen
For I'm quite content they're all as sane
As me

David Bowie, "All The Madmen"

Akt. Muškarac koji sjedi. Crtež.

Rijetko koji slikar ima toliko samopouzdanja da na platno ili papir krene direktno bojama. Ova se tehnika ponekad koristi u slikanju "na brzaka", plein air slikanju ili skiciranju te u wet in wet tehnici slikanja vodenim bojama. No, samo u rukama vrlo iskusnih slikara takav pristup daje dobre rezultate. Za nas ostale, potreban je crtež koji koristimo kao temelj za primjenu boje. Crtež olovkom se može doraditi, mogu se preraditi dijelovi koji su proporcijski loši, prebrisati i ponovo nacrtati dijelovi, a već se na crtežu uočava i kompozicija koja nije zanimljiva.

Slika iznad prikazuje (digitalno dodatno kontrastiran) crtež H olovkom na akvarelnom papiru koji je iskorišten kao preložak za sliku koja je otvorila ovaj post.

Day after day
They take some brain away
Then turn my face around
To the far side of town
And tell me that it's real
Then ask me how I feel

David Bowie, "All The Madmen"

<< Vodene vedute: Pazin Da Vinci i difuzno raspršenje >>

Zadnji put osvježeno: 19. lipnja 2014. godine.