Teme za diplomske radove


Ispod nudim nekoliko tema za diplomske radove koje sam spreman i kvalificiran voditi. Teme su razvrstane po smjerovima koji se nude na studiju fizike u Zagrebu. Ukoliko ste student(ica) i zainteresirani za rad na navedenoj problematici, >> javite mi se.

STUDIJSKI SMJER: prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike
NASLOV: Usporedba zrcaljenja na paraboličnim i sfernim zrcalima i značenje paraksijalne aproksimacije u geometrijskoj optici
STATUS: ZAUZETO
SAŽETAK: Najjednostavnije objašnjenje refleksije i refrakcije svjetlosti u optičkim sustavima može se dobiti u aproksimaciji geometrijske optike. Redovito se uz ovu aproksimaciju koristi i paraksijalna aproksimacija, tj. pretpostavka da se svjetlosne zrake prostiru blizu optičke osi sustava. Za kuteve theta koje takve zrake zatvaraju s optičkom osi sustava vrijedi da je sin (theta) približno jednak theta i cos (theta) približno jednak 1 [1]. Paraksijalna se aproksimacija može lako zaobići koristeći računalne aplikacije za praćenje optičkih zraka, kao što je npr. PovRay [2]. Ciljevi ovog diplomskog rada su:

1. Objasniti paraksijalnu aproksimaciju te optičke efekte koji nastaju u sustavima u kojima se ona ne može primijeniti, posebno zrcalima [1].

2. Primijeniti program PovRay za numeričku ilustraciju paraksijalne aproksimacije. Objasniti razlike između sfernih i paraboličnih zrcala simulacijama zrcaljenja u PovRay-u. [3,4,5]

[1] Jon Lawrence, Telescope Optics, ASTR278: Advanced Astronomy (2011).
[2] Persistence of Vision Ray Tracing, >> http://www.povray.org.
[3] Kristijan Kunštek, "Reprezentacija učinka kompleksnih optičkih elemenata metodom praćenja zraka", diplomski rad, Fakultet za fiziku, Prirodoslovnomatematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2010); vidi >> http://asiber.ifs.hr/diplomski_kunstek.html.
[4] Bruno Paun, " Istraživanje kaustike metodom praćenja svjetlosnih zraka i usporedba s eksperimentom", diplomski rad, Fakultet za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2011); vidi >> http://asiber.ifs.hr/bruno_pauns_caustic.html.
[5] Marko Marelja, „Simulacija nesfernih zrcala i anamorfnih slika metodom praćenja svjetlosnih zraka“, diplomski rad, Fakultet za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2012); vidi >> http://asiber.ifs.hr/marko_mareljas_anamorphosis.html.

STUDIJSKI SMJER: Fizika, istraživački smjer
NASLOV: Sterički modificirana Poisson-Boltzmannova jednadžba u ograničenim geometrijama
STATUS: ZAVRŠENO. Downloadirajte diplomski rad Ivora Krešića >> OVDJE.

STUDIJSKI SMJER: Fizika i informatika, smjer nastavnički
NASLOV: Ray tracing kao virtualni optički laboratorij
STATUS: ZAVRŠENO. Downloadirajte diplomski rad Kristijana Kunšteka >> OVDJE.

STUDIJSKI SMJER: Fizika, smjer nastavnički, smjer profesor fizike i informatike
NASLOV: Istraživanje kaustike metodom praćenja svjetlosnih zraka i usporedba s eksperimentom
STATUS: ZAVRŠENO. Downloadirajte diplomski rad Brune Pauna >> OVDJE.

STUDIJSKI SMJER: Fizika, smjer istraživački
NASLOV: Elementi teorije stohastičkih procesa u biofizici i ekonofizici
STATUS: ZAVRŠENO. Downloadirajte diplomski rad Berislava Buče >> OVDJE.

STUDIJSKI SMJER: Fizika, smjer nastavnički, smjer profesor fizike i informatike, smjer profesor fizike i tehnike
NASLOV: Simulacija ne-sfernih zrcala i anamorfnih slika metodom praćenja svjetlosnih zraka
STATUS: ZAVRŠENO. Downloadirajte diplomski rad Marka Marelje >> OVDJE.

Zadnji put osvježeno: 8. veljače 2013. godine