Kalendar 2021: svibanj (9. studenog 2021. godine)

Lović Prekriški

Lović Prekriški, 1. 5. 2021.

Prvog svibnja otišli smo prema Žumberku. Na Loviću Prekriškom (iznad), između golog trsja poredali su se maslačci. U daljini se, kroz svibanjsko cvijeće (runjika? Hieracium umbellatum?) vidi Kupa (ispod).

Lović Prekriški

Lović Prekriški, 1. 5. 2021.

Isti smo dan zastali i u Ribniku. Cijela se Hrvatska spremala za lokalne izbore pa je tako i u Ribniku vladala prava predizborna atmosfera (ispod).

Ribnik

Ribnik, 1. 5. 2021.

Drugog svibnja otišli smo opet na Žumberak, ovaj put prema Budinjaku. Iako nije bilo čistog neba i sunca, livade su bile pune maslačaka (ispod).

Budinjak

Budinjak, 2. 5. 2021.

Četvrtog svibnja sam u Kraju Donjem snimio tratinčice (Bellis perrenis; ispod).

Tratinčice

Tratinčice u Kraju Donjem, 4. 5. 2021.

Osmog svibnja smo bili u Pregradi. Pregrada je poznata po svojoj crkvi koju nazivaju i zagorskom katedralom (ispod; >> kliknite na fotografiju da je prikažete u dvostrukoj rezoluciji).

Pregrada

Pregrada, 8. 5. 2021.

Na brdu iznad crkve otvorile su se ljubičaste magnolije (ispod)...

Pregrada

Pregrada, 8. 5. 2021.

... a bilo ih je i neotvorenih (ispod).

Pregrada

Pregrada, 8. 5. 2021.

Dvorac Veliki Tabor gledali smo preko livade pune livadskih ljutića (ispod), a uz nju smo se do njega i popeli.

Veliki Tabor

Dvorac Veliki Tabor u Desiniću, 8. 5. 2021.

Svratili smo i u Kumrovec gdje smo sreli Iana Andersona (ispod)

Veliki Tabor

Kumrovec, 8. 5. 2021.

Sutradan, devetog svibnja, zastajali smo u Gomirju i u Staroj Sušici (ispod).

Stara Sušica

Dvorac u Staroj Sušici, 9. 5. 2021.

Pred ulazom u dvorac u Staroj Sušici otvorili su se crveni cvjetovi japanske dunje (Chaenomeles japonica, ispod; >> kliknite na fotografiju da je prikažete u dvostrukoj rezoluciji).

Stara Sušica

Dvorac u Staroj Sušici, 9. 5. 2021.

U Ravnoj Gori smo zastali da pogledamo Bjelolasicu (ispod). Domaći mi rekoše da je na Bjelolasici prekjučer padao snijeg. Ne možeš proći nezamijećeno s kosuračom i bradurinom i fotoaparatom oko vrata.

- Je li za novine ili za gušt?

- Za gušt!
Ravna Gora

Pogled iz Ravne Gore na Bjelolasicu, 9. 5. 2021.

A na kraju smo završili u Matić Poljani (ispod). Između kamenih mrtvih partizana na nekoliko mjesta rasle su cijele kolonije, otoci proljetne sirištare (Gentiana verna). Takva plava se rijetko viđa u prirodi. Osim sirištare, vidjeli smo i sramežljivog medu koji je pobjegao među smreke kad nas je ugledao. A i nama je laknulo kad je pobjegao.

Matić Poljana

Matić Poljana, 9. 5. 2021.

Jedanaestog svibnja fotografirao sam cvjetove borovnice u Kraju Donjem (ispod).

Borovnica

Borovnica u Kraju Donjem, 11. 5. 2021.

Petnaestog svibnja išli smo u Bosiljevo i u Novigrad na Dobri, da vidimo most i kaštel (ispod).

Novigrad na Dobri

Novigrad na Dobri, 15. 5. 2021.

Do kaštela smo se i popeli, kad mu se približavaš lijepo izviruje iza krivine (ispod).

Novigrad na Dobri

Novigrad na Dobri, 15. 5. 2021.

Kroz prozore kaštela puca lijep pogled na Dobru i mekane bregove iznad nje (ispod).

Novigrad na Dobri

Novigrad na Dobri, 15. 5. 2021.

Dobru smo taj dan prešli i na mostu između Lipa i Protulipe (ispod). Blizu mosta, na obali koja pripada Lipi postavljena je ploča u spomen na pet djevojaka iz sela koje su se u nabujaloj Dobri utopile 26. prosinca 1916. godine kad je potonula trošna skela. Godinu dana nakon te tragedije započela je gradnja mosta preko Dobre.

Most na Dobri između Lipe i Protulipe

Most na Dobri između Lipe i Protulipe, 15. 5. 2021.

Na povratku, negdje blizu Jaškova zastali smo da vidimo konje (ispod). Opkolili su ih ljutići.

Jaškovo

Jaškovo, 15. 5. 2021.

Dvadeset drugog svibnja zastali smo u Plešivici (ispod).

Plešivica

Plešivica, 22. 5. 2021.

Kod plešivičke vinarije puca lijep pogled preko starog bureta (ispod).

Plešivica

Plešivica, 22. 5. 2021.

U središtu je mjesta lijepo očuvan spomenik iz NOB-a (ispod). Nisam tog 22. svibnja mogao ni slutiti da ću se za koji dan teško razboljeti i da će mi se život bitno promijeniti.

Plešivica

Plešivica, 22. 5. 2021.

<< Kalendar 2021: travanj Kalendar 2021: lipanj >>

Zadnji put osvježeno 9. studenog 2021. godine