Čemu bi uopće služili mudraci kad bi ih i bilo? (8. siječnja 2021. godine)

ČEMU BI UOPĆE SLUŽILI MUDRACI KAD BI IH I BILO?

"Većina ljudi želi vidjeti mudrace
Ako ih još nije vidjela
A kad ih vidi time ništa ne dobiva."
Tako je rekao Su Ching
Ako je vjerovati Hamvasu
Iako uopće nije ni važno
Jer su imena tu posve sporedna.
Većina ljudi ipak voli
Davati imena stvarima –
Čini im se da tako postaju opipljive
I da znaju o čemu zapravo govore.

Sjetio sam se Su Chinga
Drijemajući u naslonjaču
I misleći kako više nemam
Nikome ništa reći
Barem ništa što bi se smatralo važnim
I imalo neko ime i formu,
Od čega bi se nešto dobilo
Ili što bi se poslije moglo prepričati
U šaljivoj anegdoti.
Uistinu nema više potrebe da se pokazujem
Jer nemam želju bilo što reći
I nitko od toga ne može baš ništa dobiti
Kao ni ja uostalom.
Nikome ne mogu pomoći
I ne znam o čemu bih uopće mogao govoriti
Na načine koji se od mene očekuju.

Ne smatram se ipak posebno mudrim,
A Su Chinga sam se sjetio
Tek da se utješim.

Antonio Šiber, 2021.

<< Snovi o kućama Bozo, Kermit, Pajo i duša svijeta >>

Zadnji put osvježeno: 8. siječnja 2021. godine