Božje davanje, 2. siječnja 2020. godine

BOŽJE DAVANJE

U svetim knjigama lijepo piše
Da je dužnost onoga koji ima
Da pomogne onome u potrebi.
Stoljećima tako
Oni koji imaju
Pomažu onima u potrebi
Jer kako bi se čovjek uopće iskupio
Da nema onih koji će preuzeti
Njegov grijeh?

Za jedva koju hiljadarku
Opere se tako svašta
A sirotinja preuzme teret
Na svoja leđa.
Šta sirotinja uostalom zna
Odakle dolaze hiljadarke?
Njima nije ni važno
Kad su u potrebi.
Sam Bog je stvorio sirotinju
Da može saprati tuđe grijehe
Za sitnu paru,
Jedva koju hiljadarku
Koja garantira život vječni.
I sva je sreća što ih ima
S grijesima i hiljadarkama
Pa požure da pomognu
Kad je kakva nevolja
I prilika da se grijesi
Iz onih normalnih vremena
Na brzinu otkupe.

A onda sve opet po starom
S onima koji imaju
I onima koji nemaju
I koji će jednom,
Kad dođe kakva nevolja,
Spremno na svoja leđa
Preuzeti tuđe grijehe.
Posve povoljno,
Za jedva kakvu hiljadarku.

Antonio Šiber, 2021.

<< 52 stvari... treći dio Snovi o kućama >>

Zadnji put osvježeno: 2. siječnja 2021. godine.